Polityka Prywatności

Polityka Prywatności sklepu prowadzonego pod adresem https://ekobudsklep.pl (dalej: Sklep) formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Internetu (dalej: Użytkownik) za pośrednictwem strony Sklepu przez administratora danych osobowych - firmę P.P.U. EKOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Nad Torem 11, 86-300 Grudziądz. Niniejsza Polityka opisuje również reguły obsługiwania plików „cookies” przez Sklep, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.
 
PPU EKOBUD Sp. z o.o. (dalej: ekobudsklep.pl) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Ekobudsklep.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://ekobudsklep.pl/content/2-polityka-prywatnosci .
 
Ekobudsklep.pl jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Ekobudsklep.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe skontaktuj się z Ekobudsklep.pl. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w Sklepie. Kiedy odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 
Korzystanie przez Ciebie z Ekobudsklep.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu sklepu.
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
W czasie korzystania z usług sklepu internetowego Ekobud-sklep.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to głównie adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych i adresowych.

Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku dokonywania rejestracji i zakupów w naszym Sklepie to:
 
 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania,
 • adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zameldowania,
 • e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm).
Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla rejestracji w Sklepie lub realizacji zamówienia. Użytkownik powinien zadbać aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością.
 
Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: kontakt@ekobudsklep.pl lub telefonicznie pod numerem: 512-894-204. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych każdy klient ma możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia udostępnionych sklepowi danych osobowych. Możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie naszego Sklepu.
 
Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do usług Ekobudsklep.pl w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach: podania nieprawdziwych danych osobowych, nie dokonania aktualizacji podanych informacji osobowych przed złożeniem zamówienia, udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim.
 
WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
 
Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez sklep za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Dane osobowe Klientów pobierane są przez Ekobudsklep.pl w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:
 
 • dostosowania serwisu do potrzeb Klientów,
 • obsługi procesu rejestracji i logowania do konta,
 • realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem sklepu,
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji,
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • marketingu usług i towarów oferowanych przez Administratora Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

Ekobudsklep.pl oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na nasz adres kontakt@ekobudsklep.pl.

Administrator Danych Osobowych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu.


POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"
 
Polityka plików "cookies" odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest P.P.U. EKOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.
 
Informacja o "cookies"
 
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak: komputer, telefon lub tablet) przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
Do czego używamy plików "cookies"?
 
Strony Ekobudsklep.pl mogą wykorzystywać "cookies", czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera, ani dla użytkownika i jego danych.
 
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika.
 
Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym.
 
Pliki „cookies” używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych.
 
Warunkiem działania "cookies" jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części sklepu internetowego.

Pliki "cookies" wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Pliki "cookie" a dane osobowe
 
Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 
Uprawnienie Ekobudsklep.pl do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych. Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Ekobudsklep.pl.
 
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu.