Wszystkie bestsellery

Lista produktów marki BUDERUS

14 marca 1731 nastąpiło założenie przedsiębiorstwa rodzinnego przez Johanna Wilhelma Buderusa I (rodem z Myśliborza - dzisiejsze województwo lubuskie) poprzez wydzierżawienie huty żelaza w Laubach (Górna Hesja).

14 marca 1731 nastąpiło założenie przedsiębiorstwa rodzinnego przez Johanna Wilhelma Buderusa I (rodem z Myśliborza - dzisiejsze województwo lubuskie) poprzez wydzierżawienie huty żelaza w Laubach (Górna Hesja). Zakład z wielkim piecem na węgiel drzewny wytwarza odlewy i surówkę. Po śmierci założyciela firmą zarządza najpierw jego żona, a następnie przedsiębiorstwo prowadzi jego syn Johann Wilhelm Buderus II. Dzięki niemu dochodzi do ekspansji interesu rodzinnego, a także do zmian strukturalnych. W 1896 główną siedzibą firmy Buderus stał się Wetzlar (i tak jest do chwili obecnej).

W maju 1994 w Polsce rozpoczyna swoją działalność Buderus Technika Grzewcza Sp.z o.o. - spółka-córka Buderus GmbH.

W roku 2004 Buderus wchodzi w struktury potentata - firmy Bosch GmbH.

W dniu 1 października 2012 r. nastąpiło połączenie spółek Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym oraz Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W wyniku połączenia wszelkie dotychczasowe prawa i obowiązki spółki Buderus Technika Grzewcza zostały przejęte przez spółkę Robert Bosch.

Firma Buderus jest od 2003 roku częścią Grupy Bosch w wymiarze światowym i lokalnym. Akwizycja firmy Buderus przez koncern Boscha umożliwiła rozszerzenie portfela produktowego i kanałów dystrybucji Bosch Termotechnika, a w konsekwencji umocnienie pozycji firmy na światowych rynkach. Formalne włączenie Buderusa do struktur Boscha w Polsce w drodze połączenia przez przejęcie jest więc naturalną konsekwencją postępującej konsolidacji. Umożliwi ono realizację strategii koncernu tj. wzmocnienie pozycji Bosch Termotechnika na polskim rynku oraz dalszy dynamiczny rozwój i pełne wykorzystanie potencjału rynku w czasach rosnącej konkurencji. Po połączeniu obu firm marka i system dystrybucji Buderus będą funkcjonować tak jak dotychczas. Bosch przejął prawa i obowiązki wynikające ze wszystkich umów zawartych przez firmę Buderus z firmami zewnętrznymi. Zachowana została również ciągłość obsługi.

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz